Ryzykowne zachowania

Dojrzewanie to okres intensywnych przemian, na które zarówno dorośli jak i nastolatki często nie są gotowe. Ryzykowne zachowania są próbą radzenia sobie w tym trudnym czasie. Twoje zachowanie balansuje na granicy ryzyka i bywa, że zagraża Twojemu zdrowiu lub życiu? Dostrzegasz u swojego dziecka objawy autoagresji? Czujesz, że nie panujesz nad swoim zachowaniem i wymyka się ono spod kontroli? Okres wchodzenia w dorosłość jest bogaty w rozmaite, często skrajne przeżycia. Towarzyszy temu ogrom, czasem intensywnych emocji i cierpienia, które ciężko udźwignąć w pojedynkę. Wspieramy nastolatków w zrozumieniu swoich uczuć,zachowań i potrzeb. W pełnym zaufania środowisku młody człowiek ma możliwość otworzenia się na wsparcie i pomoc, a Azymut staje się przewodnikiem w świecie nastoletnich emocji.

Jak terapia pomaga w obliczu ryzykownych zachowań?

  • Uzyskasz głębszą świadomość swoich motywacji
  • Dostrzeżesz wzorce swoich zachowań
  • Zrozumiesz dlaczego podejmujesz ryzyko
  • Dostrzeżesz nową perspektywę
  • Nauczysz się regulować emocje
  • Zaczniesz podejmować świadome decyzje

Nasz zespół