Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest dla każdej osoby, która potrzebuje wsparcia, bez względu na to czy boryka się ze stale powracającymi trudnościami, czy pragnie lepiej zrozumieć samego siebie. Centrum Psychoterapii Azymut oferuje terapię indywidualną dla młodzieży i dorosłych. To regularne spotkania z psychoterapeutą, na których jesteś zachęcany do otwartego dzielenia się swoimi myślami,przeżyciami i emocjami. Sesje oparte są na współpracy, w celu zrozumienia głębszych, często nieświadomych sposobów zachowania, widzenia świata i uczuć leżących u podstaw trudności oraz problemów, z jakimi się mierzysz. To proces, który pomoże Ci w osiąganiu założonych celów i odkrywaniu zdrowszych strategii radzenia sobie z trudnościami. Sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut. Regularne spotkania poprzedzone są trzema sesjami konsultacyjnymi.

W czym pomaga psychoterapia?

  • Zrozumieć siebie i swoje zachowanie
  • Stawiać granice i troszczyć się o swoje potrzeby
  • Odkryć swoją tożsamość
  • Osiągnąć równowagę
  • Radzić sobie z emocjami w zdrowy i elastyczny sposób
  • Wyznaczać sobie realistyczne cele i cieszyć się życiem

Nasz zespół