Psychiatra

Dolegliwości somatyczne lub trudne życiowe sytuacje mogą stać się przyczyną cierpienia. Osoby korzystające z pomocy psychiatry zazwyczaj doświadczają ich negatywnego wpływu na swoje codzienne funkcjonowanie. Psychiatra skupia się na analizie objawów nieprawidłowości w sferze psychiki, czyli tych dotyczących odczuwanych emocji, sposobu myślenia, relacji z otoczeniem czy postrzegania świata. Rola psychiatry nie ogranicza się jedynie do łagodzenia objawów, lecz także polega na identyfikowaniu ich przyczyn, czyli farmakoterapią. Dlatego podczas pierwszej konsultacji psychiatra nie tylko bada obecne objawy i historię chorób pacjenta, ale także analizuje jego kontekst życiowy, nawyki oraz doświadczenia z przeszłości, ponieważ te czynniki mogą istotnie wpływać na diagnozę i plan leczenia . Pierwsza wizyta u psychiatry zwykle ma charakter diagnostyczny i pozwala na formułowanie wstępnych zaleceń oraz planu leczenia. W przypadku potrzeby specjalista może zalecić konsultację z innymi specjalistami, takimi jak endokrynolog, neurolog,dietetyk czy psycholog lub/i psychoterapeuta. Ma to na celu zapewnienie kompleksowej opieki i wsparcia.

Psychiatra pomaga, gdy:

  • Zmagasz się z zaburzeniami lękowymi, nazywanymi dawniej nerwicą, np.: fobie, stany lękowe, napady leku panicznego, natrętne myśli objawy czy objawy hipochondryczne)
  • Odczuwasz lęk i niepokój
  • Doświadczasz objawów somatycznych np. drżenie rąk, kołatanie serca, problemy ze snem
  • Czujesz przygnębienie i bezradność
  • Cierpisz na zaburzenia jedzenia (anorexia, bulimia, objadanie się)
  • Izolujesz się i cierpisz w ciszy
  • Doświadczasz myśli rezygnacyjnych lub myśli samobójczych

Nasz zespół