Konsultacje psychologiczne

Spotkania konsultacyjne stanowią niezbędny, pierwszy etap wejścia w psychoterapię. Zazwyczaj obejmują one 3 -4 pierwsze sesje, które umożliwiają skupienie się na zrozumieniu istoty doświadczanych trudności. To czas dla Ciebie, w którym specjalista stara się jak najlepiej Cię poznać . Pozwala to nie tylko zidentyfikować zgłoszone trudności, ale też zbudować wzajemne zrozumienie. Podczas tych spotkań określa się wspólnie cele terapeutyczne, oczekiwania względem psychoterapii oraz kierunek pracy nad zgłaszanymi trudnościami . To moment nawiązania więzi z terapeutą i określenia czy czujesz się z nim komfortowo.

Na tym etapie istotne jest poznanie Twojego funkcjonowania w obszarach takich jak relacje z innymi, różne obszary aktywności, spędzanie czasu wolnego, czy radzenie sobie z emocjami i stresem. Na końcu tego procesu konsultacyjnego terapeuta przedstawia wnioski diagnostyczne oraz proponuje odpowiednią formę pomocy psychologicznej np. psychoterapia indywidualna czy terapia grupowa. Psychoterapeuta podczas konsultacji pomaga zidentyfikować trudności mogące wpływać na efektywność leczenia oraz w razie potrzeby kieruje do innych specjalistów, np. lekarza psychiatry, neurologa czy endokrynologa.

W czym pomaga konsultacja psychologiczna?

  • Określić problem
  • Omówić cele terapeutyczne
  • Nawiązać więź z terapeutą
  • Nakreślić kierunek pracy
  • Postawić i omówić wstępną diagnozę
  • Skierować - w razie potrzeby - do innych specjalistów

Nasz zespół